Ćwiczenia na przyimki w angielskim

Ćwiczenie Wybierz właściwe prepositions about, by, with, at aby uzupełnić zdania w języku angielskim poniżej. Potrzebujesz pomocy? Przyimki
1. Children start school the age of six.
2. He often goes to work car.
3. I cut the paper a pair of scissors.
4. I’m reading a book computers.
5. She’s listening to some music Michael Jackson.
6. The plane is flying 700 miles an hour.
7. The plant is the piano.
8. They’re talking the weather.
9. Who is the man long hair?
10. You hit the ball a tennis racket.