Advice vs. Advise

Wyraz advice jest rzeczownikiem niepoliczalnym stosowanym w język angielskim i nigdy nie tworzy liczby mnogiej. Wymawiając ten wyraz musimy pamiętać, że ostatnim dźwiękiem jest 's'.

She needs sound medical advice and help
I'll give you some advice, don't worry.

Wyraz advise jest natomiast czasownikiem. Wymawiając ten wyraz musimy pamiętać, że ostatnim dźwiękiem w bezokoliczniku jest 'z'. Jest to zasadnicza różnica w prawidłowej wymowie.

You could not help her or advise her.
I used to advise a simple and direct approach.
Tom advised me to try to sleep.
You are advised to take out insurance.