Angielski ćwiczenia czasy

Ćwiczenie Wstaw podane czasowniki w nawiasach we właściwym czasie w języku angielskim: teraźniejszym lub przyszłym. Potrzebujesz pomocy? Angielskie czasy
1. You a hero. (be) [present]
2. We three tickets. (need) [present]
3. He lots of money. (have) [present]
4. They play many tricks on you, so be careful. (can) [present]
5. We decide quickly. (must) [present]
6. It be O.K. (will) [future]
7. We lots to talk about. (have) [present]
8. He absent. (be) [present]
9. She do it herself. (can) [present]
10. He take my car. (may) [present]