Angielski codzienne czynności

Ćwiczenie

Dopasuj właściwe wyrażenia i zwroty do podanych czasowników w taki sposób aby utworzyły one prawidłowe kolokacje w języku angielskim związane z codziennymi czynnościami.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
chat
check
do
get
go
listen
read
stay
have a
speak