Angielski czasy test

Ćwiczenie Uzupełnij luki z właściwymi formami wyrazów w nawiasach używając odpowiedniego angielskiego czasu pasującego do kontekstu zdania.
Nie używaj skróconych form!
Potrzebujesz pomocy? Angielskie czasy
1. I (still not find) the bag I lost last week.
2. I (stay) in Spain till next Friday.
3. I (stay) at this hotel since April.
4. Peter is not here yet. I (think) he has missed the train.
5. I (think) about her plans and I suppose I know what she is going to do.
6. (your parents arrive) in Rome yet?
7. As it is snowing we (not go) out.
8. Do not disturb him, he (work) hard.
9. (you finish) with this tape you borrowed from me last Monday.
10. You (lie) now! I do not believe any of your words.