Angielski likes and dislikes

Ćwiczenie

Wybierz właściwe wyrazy, aby uzupełnić następujące zdania wyrażające upodobania w języku angielskim, likes and dislikes.

Potrzebujesz pomocy?

Gerund
I love reading books.
I’m quite keen doing sport.
I don’t working long hours.
I’m not very on going out on Saturday evenings.
I don’t like getting early at the weekends.
I really hate .
I can’t doing nothing.
I’m of surfing the internet.
I’m about going to the cinema.
I enjoy comedies.