Angielski Present Perfect ćwiczenia

Ćwiczenie Wstaw podane czasowniki na końcu zdań w odpowiedniej formie w czasie Present Perfect. Pamiętaj o użyciu właściwej formy w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Potrzebujesz pomocy? Czas Present Perfect Simple
1 She all the tort that was left. eat
2 He more harm than good. do
3 She her lips. bite
4 Where their documents? they hide
5 I about it since yesterday. know
6 The wild geese away. fly
7 The two sisters apart. grow
8 Somebody my mobile. steal
9 The river and we can cross it easily. freeze
10 We for over two hours. sing