Angielski Present Perfect ćwiczenie

Ćwiczenie Wstaw podane czasowniki na końcu zdań w odpowiedniej formie w czasie Present Perfect. Pamiętaj o użyciu właściwej formy w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Potrzebujesz pomocy? Czas Present Perfect Simple
1 Why already? you begin
2 Why your medicine? you drink
3 Why them about it? tell
4 the goat? kill
5 She an email addressed to me. read
6 We them to the forest. lead
7 They many dangers since they came here. meet
8 He his word. keep
9 This exercise me how to use the Present Perfect. teach
10 He like a log ever since he went to bed. sleep