Angielski przysłówki częstotliwości ćwiczenia

Ćwiczenie Wstaw wyrazy we właściwej kolejności aby uzupełnić zdania w języku angielskim. Pamiętaj o właściwej pozycji przysłówków częstotliwości w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Przysłówki
1. Bob and Helen in London. BOTH / WERE / BORN
2. Chris is a good guitarist. He very well. SING / ALSO / CAN
3. Our laptop down. OFTEN / BREAKS
4. I his name. REMEMBER / NEVER / CAN
5. I sugar in my tea. TAKE / USUALLY
6. ‘Where is Helen?’ ‘She shopping’. GONE / HAS / PROBABLY
7. Betty very cheerful. IS / ALWAYS
8. We a long time for the taxi. HAVE TO / ALWAYS / WAIT
9. I leaving early tomorrow. PROBABLY / WILL / BE
10. I very tired when I get home from work. USUALLY / AM