Angielski pytania pośrednie i bezpośrednie

Ćwiczenie Przekształć następujące pytania bezpośrednie w pytania pośrednie w języku angielskim. Pamiętaj o użyciu właściwego szyku wyrazów. Potrzebujesz pomocy? Pytania
1. How long will you be staying here?
Could you tell me ?
2. Where do Tom and Betty live?
Do you know ?
3. Would you look after the children this evening?
I wonder if .
4. Where is the nearest post office?
Could you tell me ?
5. Could you give me his email address?
I wonder if ?
6. Where will Tom be staying?
Do you know ?
7. Why did Tom and Bob leave so suddenly?
I wonder ?
8. Do the shops open at the weekend?
Can you tell me if ?
9. What would he like for his birthday?
Do you know ?
10. When does the last bus leave?
Can you tell me ?