Angielski should have - tłumaczenia

Ćwiczenie

Przetłumacz na język angielski wyrażenia zaznaczone w zdaniach. Wszystkie wyrażenia zawierają czasownik modalny should. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi kliknij w pole zawierające zaznaczone wyrażenia.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
  • You powinieneś zrobić something to cheer her up.
  • They powinni byli otrzymać our letter at least a week ago.
  • She powinna była być poinformowana where she could get the information.
  • I’ve no idea what I powinienem zrobić in such a situation.
  • He powinien był studiować law and not engineering.
  • You powinieneś zrozumieć how difficult it is to help you.
  • She’s an actress. She powinna otrzymać this part.
  • You powinieneś był być nicer to her. She liked you so much.
  • She nie powinna kłócić się with her father. He means well.
  • The question of nuclear plants powinna być przedyskutowana in the parliament.