Angielski tworzenie pytania

Ćwiczenie Uzupełnij następujące pytania w języku angielskim w taki sposób aby umieszczone obok odpowiedzi były logiczne i miały sens. Podane liczby na końcu odpowiedzi skazują ile wyrazów musi być użytych. Potrzebujesz pomocy? Pytania
1. the film last? – About two hours. 3
2. in your collection? - There are about 200 records, I think. 5
3. when you heard the shot? - I was watching a film on TV. 4
4. take you to get to work? – About half an hour. 4
5. get up? – Quite early, at 6. 4
6. like now? – it’s still raining. I’m afraid. 4
7. after school? – I go home. 4
8. this coat? – Five hundred pounds. 3
9. go to the gym? – Twice a week. 4
10. your car? – It is five years old. 3