Angielski zaimki osobowe i dzierżawcze

Ćwiczenie Wybierz właściwe zaimki osobowe lub dzierżawcze w nawiasach aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Zaimki
1. I went with (she, her) to see (they, them).
2. (We, Us) will all come together with (he, him).
3. Some letters have come from (she, her) for (I, me).
4. (They, Them) told (I, me) many things about (he, him).
5. (I, Me) thought it was (he, him) coming to see (I, me).
6. Mr Smith and (he, him) are great friends.
7. (I, me) must see (she, her).
8. (She, Her) wants to see (I, me).
9. (He, Him) came here with (we, us).
10. He took (she, her) to the pictures