Bezokolicznik z to lub bez to

Ćwiczenie

Uzupełnij następujące zdania używając podanych czasowników. Zwróć uwagę na właściwe formy czasowników, które wymagają zastosowania formy to-bezokolicznika.

Potrzebujesz pomocy?

Bezokolicznik
   cry      sleep      arrive      clean      do      explain      get      go      hear      know      wait      walk   
'Do you want to go by car?' 'No, let's .'
Don't wake me up tomorrow morning. Let me .
It was a very sad film. It made me .
Kevin's parents didn't want him married.
Please don't tell Sarah about my plan. I don't want her .
Please stay with me. I don't want you .
'Shall we begin?' 'No, let's a few minutes.'
She didn't understand the story, so she asked me it to her.
Talk quietly. I don't want anybody us.
The kitchen is very dirty. Can you help me it?
What do you think about my problem? What do you advise me ?
You're here early. I expected you later.