Czasowniki modalne angielski need

Ćwiczenie

Uzupełnij następujące zdania z podanymi wyrazami stosując konstrukcję NEED DOING SOMETHING.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
   discipline      feed      cut      repair      service      tidy      wash   
Your hair looks very dirty. It .
The animals are hungry. They .
Your room is a mess. It .
The pupils have been very naughty. They .
Our DVD player is broken. It .
Her hair is much too long. It .
My car isn’t running very well. It .