Czasowniki nieregularne w angielskim

Uzupełnij brakujące formy czasowników nieregularnych w języku angielskim.
Znaczenie Verb Past simple Past participle
zginać
gryźć, kąsać
dmuchać
łamać
przynosić
budować
palić, spalić
pękać
kupować
łapać