Zaimki w języku angielskim ćwiczenie

Wybierz właściwe zaimki w języku angielskim aby uzupełnić zdania poniżej.
1. Is your ice-cream OK? Do you like your ice-cream?
2. A: Do you like cats? B: Yes, I love cats.
3. I love flying – I think flying is great.
4. I’ve got three brothers and my brothers are all married.
5. I don’t like dogs – I’m frightened of dogs.
6. Tom doesn’t like me and I hate Tom.
7. A: Do you like flying? B: No, I hate flying.
8. A: Do like Diana? B: Yes, I love Diana!
9. A: Do you hate clowns? B: Yes, I hate clowns.
10. A: Does she love Tom? B: Yes, she loves Tom.