Angielskie przymiotniki dzierżawcze ćwiczenie

Wybierz właściwe angielskie przymiotniki dzierżawcze aby uzupełnić zdania poniżej.
I have a book. This is book.
You have a book. This is book.
He has a book. This is book.
She has a book. This is book.
We have a book. This is book.
You have a book. This is book.
They have a book. This is book.