Słownictwo w tłumaczeniach na polski i angielski

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
  • POLISH
  • uzupełnij luki
  • jej rodzice są bogaci
  • mam zwierzę domowe
  • pytania powyżej
  • szybki samochód
  • wygodny samochód
  • faktycznie, rzeczywiście
  • zawodowy muzyk
  • gram na trąbce
  • codzienne przedmioty
  • szminka
  • prawo jazdy
  • budzik
  • szczoteczka do zębów
  • lusterko
  • zapalniczka
  • grzebień
  • środki przeciwbólowe
  • krem do opalania
  • pasta do zębów
  • butelka wody
  • znaczek
  • telefon komórkowy
  • szczotka
  • pamiętnik, organizer
  • moneta
  • paczka gumy do żucia
  • zegarek
  • karta telefoniczna
  • pocztówka
  • słownik
  • dowód osobisty
  • paczka chusteczek higienicznych
  • portfel
  • słodycze
  • okulary
  • ENGLISH
  • complete the gaps
  • her parents are rich
  • I’ve got a pet
  • the questions above
  • a fast car
  • a comfortable car
  • actually
  • a professional musician
  • I play the trumpet
  • everyday objects
  • a lipstick
  • a driving licence
  • an alarm clock
  • a toothbrush
  • a mirror
  • a lighter
  • a comb
  • painkillers
  • sun screen
  • tootpaste
  • a bottle of water
  • a stamp
  • a mobile phone
  • a brush
  • a diary
  • a coin
  • a packet of chewing gum
  • a watch
  • a phone card
  • a postcard
  • a dictionary
  • an identity card
  • a packet of tissues
  • a wallet
  • sweets
  • glasses