Kolokacje w języku angielskim ćwiczenie

Dopasuj następujące wyrazy w taki sposób aby wyrazy z lewej kolumny miały coś wspólnego albo kojarzyły się w pewien sposób z wyrazami z prawej kolumny.
a camera
a bottle
a door
an envelope
a phone card
a brush
a wallet
a car
a toothbrush
make-up
sunbathing