For czy since ćwiczenia

Ćwiczenie Wybierz właściwe określenia: for lub since aby uzuepełnić następujące zdania w czasie present perfect lub present perfect continuous. Potrzebujesz pomocy? Czas Present Perfect Simple