Angielski dopełniacz saksoński ćwiczenia

Ćwiczenie Sprawdź czy potrafisz zamienić następujące wyrażenia na angielski dopełniacz saksoński.
Aby sprawdzić kliknij na trzy znaki zapytania.
Potrzebujesz pomocy? Rzeczowniki
Dopełniacz saksoński
the house of Tom ? ? ?
the help of his friends ? ? ?
the trousers of my brother ? ? ?
the plays of Shakespeare ? ? ?
the work of good learners ? ? ?
the book of the teacher ? ? ?
the pencil of the student ? ? ?
the tools of the employees ? ? ?
the hat of his father ? ? ?
the streets of Olsztyn ? ? ?