Czasowniki język angielski - krzyżówka

Ćwiczenie

Uzupełnij następującą krzyżówkę wpisując odpowiednie formy czasowników nieregularnych w języku angielskim. Aby rozpocząć to ćwiczenie kliknij na konkretną cyfrę znajdującą się w pojedynczym polu.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
1      2              
                
       3    4         
   5     6            
        7     8       
                
     9        10       
                
 11    12    13    14           
                
     15             
16                  
      17