Lista nieregularnych czasowników angielski

Ćwiczenie

Wpisz brakujące formy czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
Infinitive Past simple Past participle Znaczenie
1. overdo przesadzać w czymś
2. overhung wystawać nad czymś
3. overheard podsłuchiwać, podsłuchać
4. overlaid pokrywać, pokryć
5. override pomijać, tratować
6. overran najeżdźać, przekraczać granice
7. oversaw nadzorować, doglądać
8. overshoot strzelać, przeholować
9. oversleep zaspać
10. overtook dogonić, wyprzedzać
11. overthrown obalać, przewracać, pokonywać
12. partook brać udział, uczestniczyć
13. proved udowadniać
14. rebuilt ponownie zbudować
15. recast przetapiać, maleć, słabnąć
16. redo ponownie zrobić
17. relayed przekazywać, ponownie położyć
18. remade ponownie zrobić
19. rend rozdzierać, rozedrzeć
20. repay spłacać, odpłacać