Past simple cwiczenia

Ćwiczenie Uzupełnij następujące zdania w języku angielskim używając wyrazów poniżej w czasie Past Simple. Potrzebujesz pomocy? Czas Past Simple
classify     copy     cry     deny     dry     identify     reply     satisfy     terrify     try
He his face with a handkerchief.
The news them.
I his curiosity.
I to his letter last week.
He all the accusations.
The wounded soldier with pain.
He the motto with great care.
Tom all possible means.
All the bodies were yesterday.
The students all the sentences according to their complexity.