Cwiczenia z Past Simple

Ćwiczenie Uzupełnij następujące zdania w języku angielskim używając wyrazów poniżej w czasie Past Simple. Potrzebujesz pomocy? Czas Past Simple
answer     ask     borrow     join     listen     paint     rain     record     want     wonder
1. It yesterday.
2. The woman the way.
3. We to my new records yesterday.
4. His friends my uncle's fence.
5. I $10 from him the other day.
6. He us at the bar.
7. I what to do next.
8. We his whole speech.
9. She all the questions.
10. We to go for a stroll.