Kolejność przymiotników angielski


Tabelka poniżej przestawia rodzaje przymiotników używanych w języku angielskim. Rozróżnienie rodzaju przymiotnika jest ważne w przypadku kolejności użycia przymiotników z zwrotach i wyrażeniach składających się z większej liczby przymiotników.

Typ Definicja Przykład
Opinia / Jakość Przymiotnik opinii / jakości
wyraża co sądzisz o czymś.
silly, beautiful, horrible, difficult
Rozmiar Przymiotnik rozmiaru
określa jak coś jest duże lub małe.
large, tiny, enormous, little
Wiek Przymiotnik wieku
pokazuje jak stare lub nowe coś lub ktoś jest.
ancient, new, young, old
Kształt Przymiotnik kształtu
opisuje kształt czegoś.
square, round, flat, rectangular
Kolor Przymiotnik koloru
opisuje kolor czegoś.
blue, pink, reddish, grey
Pochodzenie Przymiotnik pochodzenia
opisuje skąd coś pochodzi.
Victorian, Chinese, French, American, eastern, Greek
Materiał Przymiotnik materiału
opisuje z czego jest coś zrobione.
wooden, metal, cotton, paper
Cel Przymiotnik celu
opisuje do czego jest coś używane.
sleeping (jak w 'sleeping bag'),
roasting (jak w 'roasting tin')

Przykładowa kolejność przymiotników

Opinia Rozmiar Wiek Kształt Kolor Pochodzenie Materiał Cel RZECZOWNIK
beautiful   old   brown French handmade   cupboard
  huge   round     metal   bowl
lovely big new yellow Spanish cloth beach bag
attractive mottled blue Spanish ceramic tiles