Stopniowanie przymiotników ćwiczenia

Ćwiczenie Wypełnij luki stopniem wyższym i najwyższym przymiotników podanych w nawiasach w podanych zdaniach w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Przymiotniki

Przymiotnik Stopień wyższy Stopień najwyższy
1. cold
2. good
3. interesting
4. beautiful
5. old
6. little
7. important
8. far
9. able
10. disagreeable
11. red
12. true
13. pretty
14. comfortable
15. convenient
16. deep
17. courageous
18. easy
19. excellent
20. bad