Tworzenie przysłówków i przymiotników od rzeczowników - odpowiedzi

Rzeczownik Przymiotnik Przysłówek Znaczenie
sleep sleepy sleepily sennie, ospale
origin original originally oryginalnie
centre central centrally centralnie
intelligence intelligent intelligently inteligentnie
sorrow sorrowful sorrowfully boleśnie, przykro
trust trustful trustfully ufnie
use useful usefully użytecznie
joy joyful joyfully radośnie
glory glorious gloriously świetnie, znakomicie
anxiety anxious anxiously z niepokojem, dokuczliwie
respect respectful respectfully z szacunkiem
addition additional additionally dodatkowo
beauty beautiful beautifully pięknie
artist artistic artistically artystycznie
luck lucky luckily szczęśliwie
danger dangerous dangerously niebezpiecznie
contempt contemptuous contemptuously pogardliwie
care careful carefully ostrożnie
heat hot hotly gorąco, gwałtownie
hospitality hospitable hospitably gościnnie, serdecznie