Tworzenie przysłówków i przymiotników od czasowników - odpowiedzi

Czasownik Przymiotnik Przysłówek Znaczenie
to hope hopeful hopefully z nadzieją
to hate hateful hatefully nienawistnie
to imagine imaginative imaginatively z wyobraźnią
to vary variable variably zmiennie
to thank thankful thankfully z wdzięcznością
to attract attractive attractively atrakcyjnie
to cease ceaseless ceaselessly nieustannie, bez przerwy
to move movable movably ruchomo, przenośnie
to fill full fully w pełni, całkiem
to possess possessive possessively zachłannie, zazdrośnie
to oblige obligatory obligatorily obowiązkowo
to wonder wonderful wonderfully cudownie, cudnie
to neglect neglectful neglectfully niedbale, lekceważąco
to construct constructive constructively konstruktywnie
to anger angry angrily z gniewem, ze złością
to obey obedient obediently posłusznie, karnie
to protect protective protectively obronnie, protekcyjnie
to help helpful helpfully pomocnie, użytecznie
to play playful playfully wesoło, żartobliwie
to please pleasant pleasantly mile, przyjemnie