Tworzenie liczby mnogiej ćwiczenie

Ćwiczenie Utwórz liczbę mnogą następujących rzeczowników w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Rzeczowniki
Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
1. catkoty
2. dogpsy
3. housedomy
4. potatoziemniaki
5. tomatopomidory
6. classklasy
7. boxpudełka
8. watch zegarki
9. bushkrzaki
10. kilokilogramy
11. photozdjęcia
12. pianopianina, fortepiany
13. sopranosoprany
14. countrykraje
15. babyniemowlęta, dzieci
16. flymuchy
17. daydni
18. boychłopcy
19. leafliście
20. loafbochenki chleba