Angielski zaimki wskazujące ćwiczenie

Ćwiczenie Wybierz właściwe zaimki wskazujące this, that, these, those aby uzupełnić zdania w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Zaimki