Pytania pośrednie angielski ćwiczenie

Ćwiczenie Przekształć następujące pytania bezpośrednie w pytania pośrednie w języku angielskim. Pamiętaj o użyciu właściwego szyku wyrazów. Potrzebujesz pomocy? Pytania
How was the exam?
I can’t tell you .
Where was the concert?
I don’t remember .
Who has won the car race?
I want to know the car race.
How did he get there?
I wonder .
Will he go to London next year?
I don’t know if London next year.
What did you do yesterday?
I want to know yesterday.
What’s his name?
I want to know .
Why did you sell your flat?
Please tell me .
How did they find his house?
I don’t know .
What are you going to do tomorrow?
Tell me what tomorrow.