Język Angielski Articles

Ćwiczenie

Wybierz właściwe articles aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim. Jeżeli nie jest konieczne stosowanie article a wówczas wybierz x, który w tym ćwiczeniu oznacza zero article.

Potrzebujesz pomocy?

The articles
1. A good friend usually gives good advice.
2. A child should drink milk at least twice day.
3. Please give me information where I can buy fruit.
4. A cow gives milk.
5. Tea is drink.
6. I can read book or magazine.
7. An apple grows on tree.
8. We can write letter on paper.
9. Gold is metal.
10. A table is made of wood.