Język angielski zwroty i wyrażenia ćwiczenia

Dopasuj następujące wyrażenia aby utworzyć prawidłowe zwroty w języku angielskim.
to drive
to see
to hear
to come
to take
to play
to pay
to change
Erasmus
a foreign