Present Perfect Continuous For Since

Ćwiczenie Wybierz 'since' lub 'for' aby uzupełnić następujące zdania w czasie Present Perfect Continuous. Potrzebujesz pomocy? Czas Present Perfect Continuous