Present Simple vs Present Continuous test

Ćwiczenie Wybierz właściwe wyrazy lub wyrażenia aby uzupełnić następujące zdania w czasie Present Simple lub Present Continuous. Potrzebujesz pomocy? Czas Present Simple
Czas Present Continuous