Przyimki po angielsku ćwiczenia

Ćwiczenie Uzupełnij luki w następujących zdaniach w języku angielskim poniżej używając odpowiedniego przyimka oraz podanego na końcu czasownika. Potrzebujesz pomocy? Przyimki
1 Are you good things? repair
2 He's not very good names. remember
3 We wanted to go to the cinema but John wasn't interested . go
4. She is afraid to the dentist. go
5 I want some new clothes. I'm fed up the same clothes every day. wear
6 I'm sorry angry with you yesterday.get
7 She went away goodbye.say
8 He is sorry at the boy. shout
9 We ran ten kilometres . stop
10 They walked past me in the street . speak