Przyimki w języku angielskim ćwiczenie

Ćwiczenie Wybierz właściwe prepositions about, by, with, at, without aby uzupełnić zdania w języku angielskim poniżej. Potrzebujesz pomocy? Przyimki
1. Do you know a lot science?
2. How long does it take to get there plane.
3. I like stories happy endings.
4. I went to the cinema some friends of mine.
5. It isn’t very expensive to travel train.
6. She goes to school bicycle.
7. The robbers were arrested the police.
8. These trains travel very high speeds.
9. Water freezes 0 degrees Celsius.
10. We couldn’t get in the house the key.