Przymiotniki angielski ćwiczenie

Ćwiczenie Utwórz przeciwstane przymiotniki w języku angielskim. Jeżeli chcesz sprawdzić z ilu liter składa się tworzony przymiotnik, kliknij w pole ze znakiem zapytania. Potrzebujesz pomocy? Przymiotniki
Przymiotnik Opposite
1. brave
2. comfortable
3. dull
4. long
5. low
6. old
7. quiet
8. rich
9. safe
10. slow
11. unknown
12. wide
13. good
14. big
15. young
16. light
17. new
18. bad
19. dark
20. strong