Przymiotniki i zaimki dzierżawcze ćwiczenia

Ćwiczenie Wpisz właściwe przymiotniki i zaimki dzierżawcze aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Zaimki
Excuse me, those are seats. ( we )
Has the cat had food? ( it )
Have you got mobile, or would you like to borrow ? ( you/I )
I don’t think it’s apartment. I think it’s . ( you/they )
I think this is newspaper. Oh no, it’s . ( I / you )
Is it briefcase or ? ( you/he )
garden is smaller than . ( they/we )
They police asked for my address. ( I )
They’re not keys – they’re . ( I/she )
Whose car is this? Is it ? ( you )