Przysłowia po angielsku

English proverbs
English Polish
The early bird catches the worm. Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje.
A bird in the hand is worth two in the bush Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
Curiosity killed the cat Ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła
Don't count your chickens before they hatch Nie dziel skóry na niedźwiedziu.
The grass is always greener on the other side of the fence Wszędzie jest dobrze gdzie nas nie ma
It's no use crying over spilled milk Nie ma sensu płakać na rozlanym mlekiem
Money doesn't grow on trees Pieniądze nie rosną na drzewach
Necessity is the mother of invention. Potrzeba jest matką wynalazku.
Opposites attract. Przeciwieństwa się przyciągają.
Silence is golden. Milczenie jest złotem.
A stitch in time saves nine Zaradź kłopotom póki są jeszcze małe.
There's no place like home. Nie ma jak w domu.
Time flies. Czas leci.
Too many cooks spoil the broth. Gdzie kucharek 6 tam nie ma co jeść.
You can lead a horse to water, but you can't make it drink. Nie możesz zmusić nikogo do niczego.
You can't judge a book by its cover. Nie oceniaj po pozorach.
A journey of a thousand miles starts with a single step. Zawsze trzeba zrobić ten pierwszy krok.
A bad workman (always) blames his tools. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.
A friend in need is a friend indeed. Przyjaciół poznaje się w biedzie.
A jack of all trades is master of none. Ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła
A penny saved is a penny earned. Grosz zaoszczędzony jest groszem zarobionym.
Actions speak louder than words. Czyny przemawiają głośniej niż słowa.
All good things come to an end. Wszystko co dobre szybko się kończy.
All's fair in love and war. W miłości i na wojnie wszystkie chwyty dozwolone.
All's well that ends well. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
An eye for an eye and a tooth for a tooth. Oko za oko, ząb za ząb.
Better late than never. Lepiej późno niż wcale.
Blood is thicker than water. Koszula bliższa ciału.
Don't look a gift horse in the mouth. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Don't put all your eggs in one basket. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę.
First come, first served. Kto pierwszy, ten lepszy.
Forbidden fruit is sweetest. Zakazany owoc smakuje najlepiej.
Half a loaf is better than none. Lepszy rydz niż nic.
He has met his match. Trafił swój na swego. Trafiła kosa na kamień.
Make hay while the sun shines. Kuj żelazo póki gorące.
Nothing venture, nothing gain. Nie ma zysku bez ryzyka.
When in Rome do as the Romans do. Kiedy wejdziesz między wrony zaczniesz krakać tak jak one.