Pytania o podmiot ćwiczenie

Ćwiczenie Przekształć następujące pytania bezpośrednie w pytania pośrednie w języku angielskim. Pamiętaj o użyciu właściwego szyku wyrazów. Potrzebujesz pomocy? Pytania
1. You were talking to someone.
Who ?
2. Someone was talking to you.
Who ?
3. Someone telephoned me.
Who ?
4. They wanted to see someone.
Who ?
5. Someone sold you the car.
Who ?
6. Someone gave you this money.
Who ?
7. You told someone about the contract.
Who ?
8. They have invited some people to the party.
Who ?
9. They were arguing with someone.
Who ?
10. Someone complained to the manager.
Who ?
11. Someone wrote a letter to the school.
Who ?
12. Someone opened the window.
Who ?