Pytania szczegółowe angielski ćwiczenie

Ćwiczenie Napisz pytania w języku angielskim o wyraz zaznaczone pogrubioną czcionką. Rozpocznij pytania od takich wyrazów pytających jak: WHAT, WHEN, WHO, WHERE. Potrzebujesz pomocy? Pytania
1. I have learnt how to shut the door noiselessly.
?
2. They told me to come early.
?
3. She expected him any moment.
?
4. She was very tired.
?
5. He worked very quickly.
?
6. He worked very quickly.
?
7. We went to the cinema.
?
8. We watched a film in the cinema.
?
9. The songs were beautiful.
?
10. We had to change our clothes.
?