Rzeczownik liczba mnoga ćwiczenia

Ćwiczenie Utwórz angielską liczbę mnogą rzeczowników z podanych wyrazów w nawiasach w języku polskim. Potrzebujesz pomocy? Rzeczowniki
But there is no in this room. (meble)
Which here is the oldest? (mebel)
Is this your ? (bagaż)
Are these your ? (bagaże)
I've got for you. (dobrą wiadomość)
I've got a few for you. (kilka dobrych wiadomości)
has one of the strings broken. (te skrzypce)
I'm not interested in . (plotki)
Give me a , please. (mały kamień)
You'd better not build a house of . (kamień)
This is a very valuable . (cenna rada)
These are very valuable . (cenne rady)
Would like to live in ancient ? (czasy)
I haven't got . (wiele czasu)
I'll forgive you . (tym razem)
I have met her . (kilka razy)
is useless to him. (ta informacja)
are useless to him. (te informacje)