Rzeczowniki policzalne niepoliczalne ćwiczenia

Ćwiczenie Które z podanych poniżej rzeczowników są policzalne, a które są niepoliczalne. Wybierz właściwe wyrazy: countable dla rzeczowników policzalnych i uncountable dla rzeczowników niepoliczalnych. Potrzebujesz pomocy? Rzeczowniki
apple
boy
bread
computer
cup
milk
money
pen
table
water