So do I Neither do I ćwiczenia

Ćwiczenie Wybierz właściwe wyrażenia: So do I lub Neither do I aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Spójniki