Gramatyka: uszereguj wyrazy - ćwiczenie 1

Uszereguj wyrazy we właściwej kolejności. Kliknij na wyrazy w kolejności w jakiej powinny występować w zdaniu. Aby przejść do kolejnego ćwiczenia kliknij w przycisk ze znakiem =>.