Kolokacje angielskie ćwiczenie 2

Dopasuj angielskie wyrazy i wyrażenia do siebie.
good
first
stand
sit
ask
classroom
thank
excuse
room
the United