Zaimki względne angielski ćwiczenia

Ćwiczenie Wstaw brakujące zaimki względne w zdaniach poniżej tylko tam gdzie jest to konieczne. W zdaniach, których nie jest wymagane stosowanie zaimków względnych wstaw znak x (małe x). Potrzebujesz pomocy? Zaimki
1964 was the year my mother started her career.
6 am was the time we all had to get out of bed.
A carpenter is a person works with wood.
Can you tell me the reason I have to write it?
I want you to buy the computer has a CD ROM.
Is that the old man had his car stolen last week?
There is a woman daughter is a lawyer.
There may soon come a time all work is done by machines.
We spent a night in a house was supposed to be haunted.
Where is the car you stole.